November 2023

Động từ tiếng Nhật thể từ điển, cách chuyển từ thể lịch sự

Tham khảo phân loại động từ và thể lịch sự (ます) của động từ. Thể từ điển và sự quan trọng của nó Thể lịch sự (ます) đúng như tên gọi, sử dụng để tiếp xúc với người khác một cách lịch sự. Chúng ta có thể so sánh với cách nói lễ phép đối […]

Động từ tiếng Nhật thể từ điển, cách chuyển từ thể lịch sự Đọc bài »

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự

Khái quát về nhóm động từ trong tiếng Nhật Minh họa cho cách biến đổi ở động từ tiếng Nhật khi so sánh với tiếng Việt VD: Tôi đã nói chuyện với bạn tôi ngày hôm qua. 昨日あした、友達ともだちと話はなしました。※Tiếng Việt thêm từ ĐÃ vào khi nhắc đến việc xảy ra trong quá khứ, tức thì quá khứ.

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự Đọc bài »

Cấu trúc tiếng Nhật, so sánh với tiếng Việt

Mục đích bài viết: Để tiếp thu được tốt một vấn đề gì thì cần hiểu rõ căn bản của vấn đề đó. Hiểu rõ những khác biệt cơ bản của tiếng Nhật và so sánh với tiếng Việt; cũng giống như để tâm đến những đặc trưng ở tiếng Nhật mà tiếng Việt không

Cấu trúc tiếng Nhật, so sánh với tiếng Việt Đọc bài »

Scroll to Top