Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự

Mục đích bài viết:
Hiểu được thể thông thường, thể lịch sự cũng như những tình huống dùng các thể này. Ngoài ra, nắm chắc cách thức chuyển từ thể lịch sự sang thể thông thường.

Thể thông thường là thể sử dụng thay cho thể lịch sự ます、です trong trường hợp nói chuyện với người thân, người quen, người kém tuổi hơn; sử dụng trong các trường hợp không trang trọng.

Cách sử dụng thể thông thường chúng ta có 2 trường hợp:
① Kết thúc câu bằng thể thông thường thay cho thể lịch sự ます、です (nên nắm rõ kết thúc câu bằng thể lịch sự ます、です trước)
② Dùng ở giữa câu trong trường hợp câu phức, làm bổ ngữ v.v… ← cơ bản và quan trọng trong việc học tiếng Nhật.
* Thể từ điển của động từ là một dạng của thể thông thường, nó là thể thông thường hiện tại của động từ.

1. Động từ thể thông thường

※Ví dụ:

先週せんしゅうった携帯けいたいこわれれたので、修理屋しゅうりやなおしてもらった
(Tuần trước, do điện thoại bị hỏng nên (tôi) đem đến tiệm nhờ sửa)

ったばかりのあめで、みちれている
(Vì mới mưa, nên đường ướt)

昨日きのう、フランスに旅行りょこうったあに空港くうこうまでむかえにった
(Hôm qua, tôi đi đón anh tôi đi du lịch Pháp về)

2. Tính từ đuôi い thể thông thường

※Ví dụ:

おおきくないリンゴは美味おいしくない
(Quả táo không to thì không ngon)

部屋へや一人暮ひとりくらせるとうれしい
(Nếu cho (tôi) sống 1 mình ở một căn phòng rộng thì (tôi) vui lắm)

一番いちばんほしいふくれたことでくやしかった
((Tôi) tiếc nuối vì bộ quần áo tôi thích nhất đã bị bán hết)

3. Danh từ và tính từ đuôi な thể thông thường

※Ví dụ:

子供こどもだったとき、よくあにもりはいってキノコをとりにっていました。
(Lúc còn nhỏ, (tôi) thường hay vào rừng nhặt nấm với anh trai)

まえのところはとてもしずかだった
(Chỗ ở trước đây của tôi thì (đã) rất yên tĩnh)

はじめて使つかった日本語にほんご教科書きょうかしょ「みなの日本語にほんご」だった
(Giáo trình tiếng Nhật đầu tiên tôi học là quyển MINANONIHONGO)

Chú ý – Tóm tắt

※ Đối với thể lịch sự, phủ định có thể dùng 2 dạng ~ません và ~ないです với nghĩa không có gì thay đổi
Tương tự, đối với quá khứ có thể dùng 1 trong 2, ~ませんでした hoặc ~なかったです cũng với nghĩa không đổi
Quy luật này có thể sử dụng không chỉ cho Động từ, mà còn tính từ, danh từ như nêu tiếp theo ở dưới
Cách biến đổi của thể phủ định ない giống như cách biến đổi của tính từ đuôi い

Như có thể thấy ở các ví dụ, thể thông thường dùng giữa câu sẽ là bổ ngữ cho từ đứng sau nó, còn khi nó đứng cuối nó sẽ là kết thúc câu.
Tuy nhiên đừng nhầm lẫn rằng khi muốn sử dụng thể lịch sự thì ở giữa câu cũng phải dùng thể lịch sự ます. Nên nhớ rằng ở giữa câu, khi làm bổ ngữ tất cả phải là thể ngắn, câu lịch sự hay thông thường được quyết định bởi thể ở cuối câu.

Tham khảo trường hợp dưới đây. Đây là câu lịch sự.
 Câu sai:  昨日買いました携帯は壊れました。
⇒Đúng phải là: 昨日買った携帯は壊れました。
(Cái điện thoại mua hôm qua đã hỏng rồi)

QR CODE của trang này ↓↓↓

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top