April 2023

Trợ từ は và cách sử dụng

1. は đánh dấu chủ đề は đánh dấu từ/cụm đứng trước nó CHỦ ĐỀ của câu, đoạn văn, hoặc cả cuộc đối thoại v.v… CHỦ ĐỀ và CHỦ NGỮ là KHÁC NHAU:   CHỦ NGỮ là chủ thể của một hành động trong một câu.  CHỦ ĐỀ thì khác, là một vấn đề muốn đề cập […]

Trợ từ は và cách sử dụng Đọc bài »

Trợ từ (助詞) tiếng Nhật, loại, cách sử dụng

1. trợ từ (助詞) là gì Để hiểu rõ hơn chúng ta có ví dụ đơn giản như sau với các từ in đậm は、が、も trong ví dụ là trợ từ trong tiếng Nhật với phần phía sau dấu mũi tên (➡) giải thích công dụng, thiết lập quan hệ của trợ từ đó đối

Trợ từ (助詞) tiếng Nhật, loại, cách sử dụng Đọc bài »

Scroll to Top