Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự

Mục đích bài viết: Hiểu được thể thông thường, thể lịch sự cũng như những tình huống dùng các thể này. Ngoài ra, nắm chắc cách thức chuyển từ thể lịch sự sang thể thông thường. Thể thông thường là thể sử dụng thay cho thể lịch sự ます、です trong trường hợp nói chuyện với […]

Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự Đọc bài »

Kết thúc câu là các dạng ます, です cho thể lịch sự

Các dạng của ます,です Các dạng nói đến ở đây là sự thay đổi ở gốc ます, です cho phù hợp với mục đích câu, ý nghĩa của câu. Các dạng thường hay dùng có thể kể đến ở đây là nghi vấn, quá khứ, phủ định, quá khứ nghi vấn, quá khứ phủ định,

Kết thúc câu là các dạng ます, です cho thể lịch sự Đọc bài »

Động từ tiếng Nhật thể từ điển, cách chuyển từ thể lịch sự

Tham khảo phân loại động từ và thể lịch sự (ます) của động từ. Thể từ điển và sự quan trọng của nó Thể lịch sự (ます) đúng như tên gọi, sử dụng để tiếp xúc với người khác một cách lịch sự. Chúng ta có thể so sánh với cách nói lễ phép đối

Động từ tiếng Nhật thể từ điển, cách chuyển từ thể lịch sự Đọc bài »

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự

Khái quát về nhóm động từ trong tiếng Nhật Minh họa cho cách biến đổi ở động từ tiếng Nhật khi so sánh với tiếng Việt VD: Tôi đã nói chuyện với bạn tôi ngày hôm qua. 昨日あした、友達ともだちと話はなしました。※Tiếng Việt thêm từ ĐÃ vào khi nhắc đến việc xảy ra trong quá khứ, tức thì quá khứ.

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự Đọc bài »

Cấu trúc tiếng Nhật, so sánh với tiếng Việt

Mục đích bài viết: Để tiếp thu được tốt một vấn đề gì thì cần hiểu rõ căn bản của vấn đề đó. Hiểu rõ những khác biệt cơ bản của tiếng Nhật và so sánh với tiếng Việt; cũng giống như để tâm đến những đặc trưng ở tiếng Nhật mà tiếng Việt không

Cấu trúc tiếng Nhật, so sánh với tiếng Việt Đọc bài »

Trợ từ は và cách sử dụng

1. は đánh dấu chủ đề は đánh dấu từ/cụm đứng trước nó CHỦ ĐỀ của câu, đoạn văn, hoặc cả cuộc đối thoại v.v… CHỦ ĐỀ và CHỦ NGỮ là KHÁC NHAU:   CHỦ NGỮ là chủ thể của một hành động trong một câu.  CHỦ ĐỀ thì khác, là một vấn đề muốn đề cập

Trợ từ は và cách sử dụng Đọc bài »

Trợ từ (助詞) tiếng Nhật, loại, cách sử dụng

1. trợ từ (助詞) là gì Để hiểu rõ hơn chúng ta có ví dụ đơn giản như sau với các từ in đậm は、が、も trong ví dụ là trợ từ trong tiếng Nhật với phần phía sau dấu mũi tên (➡) giải thích công dụng, thiết lập quan hệ của trợ từ đó đối

Trợ từ (助詞) tiếng Nhật, loại, cách sử dụng Đọc bài »

Scroll to Top