Uncategorized

Cấu trúc tiếng Nhật, so sánh với tiếng Việt

Mục đích bài viết: Để tiếp thu được tốt một vấn đề gì thì cần hiểu rõ căn bản của vấn đề đó. Hiểu rõ những khác biệt cơ bản của tiếng Nhật và so sánh với tiếng Việt; cũng giống như để tâm đến những đặc trưng ở tiếng Nhật mà tiếng Việt không […]

Cấu trúc tiếng Nhật, so sánh với tiếng Việt Đọc bài »

Trợ từ は và cách sử dụng

1. は đánh dấu chủ đề は đánh dấu từ/cụm đứng trước nó CHỦ ĐỀ của câu, đoạn văn, hoặc cả cuộc đối thoại v.v… CHỦ ĐỀ và CHỦ NGỮ là KHÁC NHAU:   CHỦ NGỮ là chủ thể của một hành động trong một câu.  CHỦ ĐỀ thì khác, là một vấn đề muốn đề cập

Trợ từ は và cách sử dụng Đọc bài »

Scroll to Top