động từ

Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự

Mục đích bài viết: Hiểu được thể thông thường, thể lịch sự cũng như những tình huống dùng các thể này. Ngoài ra, nắm chắc cách thức chuyển từ thể lịch sự sang thể thông thường. Thể thông thường là thể sử dụng thay cho thể lịch sự ます、です trong trường hợp nói chuyện với […]

Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự Đọc bài »

Động từ tiếng Nhật thể từ điển, cách chuyển từ thể lịch sự

Tham khảo phân loại động từ và thể lịch sự (ます) của động từ. Thể từ điển và sự quan trọng của nó Thể lịch sự (ます) đúng như tên gọi, sử dụng để tiếp xúc với người khác một cách lịch sự. Chúng ta có thể so sánh với cách nói lễ phép đối

Động từ tiếng Nhật thể từ điển, cách chuyển từ thể lịch sự Đọc bài »

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự

Khái quát về nhóm động từ trong tiếng Nhật Minh họa cho cách biến đổi ở động từ tiếng Nhật khi so sánh với tiếng Việt VD: Tôi đã nói chuyện với bạn tôi ngày hôm qua. 昨日あした、友達ともだちと話はなしました。※Tiếng Việt thêm từ ĐÃ vào khi nhắc đến việc xảy ra trong quá khứ, tức thì quá khứ.

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự Đọc bài »

Scroll to Top