Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự

Khái quát về nhóm động từ trong tiếng Nhật Minh họa cho cách biến đổi ở động từ tiếng Nhật khi so sánh với tiếng Việt VD: Tôi đã nói chuyện với bạn tôi ngày hôm qua. 昨日あした、友達ともだちと話はなしました。※Tiếng Việt thêm từ ĐÃ vào khi nhắc đến việc xảy ra trong quá khứ, tức thì quá khứ. […]

Các nhóm động từ tiếng Nhật, thể lịch sự Đọc bài »