Trợ từ (助詞) tiếng Nhật, loại, cách sử dụng

1. trợ từ (助詞) là gì Để hiểu rõ hơn chúng ta có ví dụ đơn giản như sau với các từ in đậm は、が、も trong ví dụ là trợ từ trong tiếng Nhật với phần phía sau dấu mũi tên (➡) giải thích công dụng, thiết lập quan hệ của trợ từ đó đối […]

Trợ từ (助詞) tiếng Nhật, loại, cách sử dụng Đọc bài »