Phân biệt trợ từ が và は

Tham khảo:Giới thiệu trợ từ, loại trợ từTrợ từ は và cách sử dụngTrợ từ が và cách sử dụng Đứng trước は là một danh từ (người, vấn đề, vật thể v.v…) mà khi nhắc đến thì ai (đối tượng truyền đạt) cũng biết. Sau は là thông tin nào đó liên quan đến […]

Phân biệt trợ từ が và は Đọc bài »