wa

Trợ từ は và cách sử dụng

1. は đánh dấu chủ đề は đánh dấu từ/cụm đứng trước nó CHỦ ĐỀ của câu, đoạn văn, hoặc cả cuộc đối thoại v.v… CHỦ ĐỀ và CHỦ NGỮ là KHÁC NHAU:   CHỦ NGỮ là chủ thể của một hành động trong một câu.  CHỦ ĐỀ thì khác, là một vấn đề muốn đề cập

Trợ từ は và cách sử dụng Đọc bài »

Scroll to Top